adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra

adwokat Jelenia Góra
Rozwód bez orzekania o winie – co musisz wiedzieć przed złożeniem pozwu?

rozwód bez orzekania o winieozwód bez orzekania o winie jest jednym z najczęstszych sposobów rozwiązywania małżeństw. Jest to procedura, która pozwala na zakończenie małżeństwa bez konieczności wykazywania, że jedna ze stron ponosi winę za jego rozpad. W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje o rozwodzie bez orzekania o winie oraz wskażemy, dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata.

Co to jest rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie jest możliwy, jeżeli zostały spełnione przede wszystkim wszystkie podstawowe przesłanki rozwodu tj., kiedy doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia. Dzieje się tak wtedy, kiedy nie ma już między małżonkami jakiejkolwiek więzi duchowej, fizycznej czy gospodarczej. Nie ma też szans na odnowienie tych więzi.

Ponadto oboje małżonkowie muszą zgodzić się na taką formę zakończenia ich małżeństwa. W takim przypadku Sąd Okręgowy nie bada, kto jest winny a jedynie orzeka rozwód bez badania tej kwestii.  Gdy jednak jeden z małżonków będzie wnosił o orzeczenie rozwodu z winy to Sąd jest związany takim wnioskiem i nie może orzec rozwodu bez orzekania o winie. W Jeleniej Górze takimi sprawami zajmuje się Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze.

Rozwód bez orzekania o winie jest szybszy i łatwiejszy niż rozwód z orzekaniem o winie, ponieważ nie wymaga przeprowadzania szeregu dowodów i przesłuchania wielu świadków. Jednak nadal jest to proces sądowy, który wymaga spełnienia określonych warunków i formalności.

Rozwód bez orzekania o winie – jakie są warunki trzeba spełnić, aby go uzyskać ?

Aby uzyskać rozwód bez orzekania o winie, należy spełnić następujące warunki:

– Małżonkowie muszą być w separacji faktycznej. Dzieje się tak wtedy, kiedy małżonkowie nie współżyją ze sobą i np. nie mieszkają wspólnie

– Małżonkowie muszą wyrazić zgodę na rozwód bez orzekania o winie. Zgoda ta musi być wyrażona w formie pisemnej lub ustnej przed sądem. Jeśli jeden z małżonków nie wyrazi zgody na rozwód bez orzekania o winie i będzie domagać się ustalania winy to Sąd takim żądaniem jest związany i nie może orzec rozwodu bez orzekania o winie.

– Małżonkowie nie muszą zgadzać się w kwestiach związanych z dziećmi jednak wszystkie spory dotyczące alimentów, kontaktów i władzy rodzicielskiej mogą znacząco wydłużyć całe postępowanie.

Dodatkowo w postępowaniu rozwodowym Sąd może także dokonać podziału majątku stron jednak zrobi to jedynie, gdy strony są zgodne w tej kwestii oraz podział ten nie przedłuży całego postępowania.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie rozwodu bez orzekania o winie? Adwokat rozwodowy Jelenia Góra

Rozwód w tym także rozwód bez orzekania o winie jest procesem, który wymaga znajomości prawa i umiejętności negocjacyjnych. Nie zawsze małżonkowie są w stanie samodzielnie porozumieć się w sprawach dotyczących dzieci, alimentów i majątku. Nie zawsze też są świadomi swoich praw i obowiązków wynikających z rozwodu. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata rozwodowego, który pomoże w przygotowaniu i złożeniu pozwu o rozwód, doradzi w kwestiach prawnych i finansowych będzie reprezentował w sądzie oraz zadba o interesy klienta. Powyższe działania adwokata mogą doprowadzić do uzyskania rozwodu już na pierwszej rozprawie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwodzie bez orzekania o winie lub jeżeli szukasz adwokata od rozwodów w Jeleniej Górze, który zajmie się Twoją sprawą, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Jeleniej Górze.

Więcej
artykułów