adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra

Rozwód Jelenia Góra
Rozwód Jelenia Góra- podstawowe informacje i wskazówki

Rozwód Jelenia Góra – kiedy jest orzekany i przez jaki sąd

rozwód Jelenia Góragodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, rozwód może być orzeczony, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, małżeńskiego. Nie ma jednak konkretnych wytycznych jaki jest wymagany czas faktycznej separacji małżonków.

Każdy z małżonków ma prawo złożyć do sądu pozew o rozwód. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że mimo istnienia powyższych przesłanek, sąd może odmówić rozwodu. Dzieje się tak jeżeli uzna, że dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub zasady współżycia społecznego byłyby zagrożone. Sprawy o rozwód w Jeleniej Górze rozpatruje Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze.

Koszty rozwodu

Warto zdawać sobie sprawę, że proces rozwodowy niesie za sobą pewne koszty. Oprócz aspektów emocjonalnych, trzeba także uwzględnić koszty związane z reprezentacją przez adwokata, opłatami sądowymi i ewentualnym spłatami przy podziale majątku. Sama opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. W trakcie procesu mogą powstać jednak także inne koszty związane chociażby z przeprowadzonymi dowodami jak np. opiniami biegłych.  Warto sięgnąć po wsparcie adwokata, który nie tylko będzie reprezentował nasze interesy, ale także pomoże zrozumieć wszelkie koszty związane z tym procesem.

Sposoby przeprowadzenia rozwodu. Rozwód Jelenia Góra

W Polskim prawie rodzinnym istnieją dwa główne sposoby przeprowadzenia rozwodu. Pierwszym z nich jest rozwód z orzekaniem o winie natomiast drugim jest rozwód bez orzekania o winie stron. Oba sposoby mają swoje plusy i minusy które zostaną omówione poniżej.

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód z orzekaniem o winie to opcja, w której sąd podejmuje decyzję, który z małżonków ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa. Głównym minusem tego rozwiązania jest czas. Takie postępowanie jest zdecydowanie dłuższe aniżeli postępowanie bez orzekania o winie, gdyż bardzo często wiąże się także z koniecznością przeprowadzenia wielu dowodów przed sądem w tym dowodu z przesłuchania świadków.

Głównym plusem natomiast jest aspekt moralny, gdyż strona może wykazać, iż małżeństwo rozpadło się z winy drugiej strony.  Dodatkowo w przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej osoby niewinnej może ona domagać się alimentów od byłego małżonka tak aby jej sytuacji finansowa nie pogorszyła się na skutek rozwodu. Nie dzieje się to jednak automatycznie i wszystkie okoliczności należy prze sądem udowodnić. Z tego powodu warto jest skorzystać z pomocy adwokata, gdyż takie alimenty niewinny małżonek może otrzymywać nawet do końca życia.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie to z kolei opcja, w której Sąd nie bada czy i który z małżonków jest winny rozpadowi związku. Jest to popularna opcja, gdyż w wielu przypadkach, przy odpowiednim poprowadzeniu procesu, pozwala na szybkie zakończenie całego postępowania bez konieczności tzw., ,, prania brudów”.

Taka forma rozwodu może także pomóc w uniknięciu niepotrzebnych konfliktów i dodatkowych napięć, które bardzo często nie pomagają we wspólnych wychowaniu dzieci po uzyskaniu rozwodu. W przypadku takiego rozwodu istotna jest jednak chęć obu stron do porozumienia oraz zrozumienie, że rozpad małżeństwa to proces naturalny i nie zawsze musi być utożsamiany z winą jednej ze stron. Głównym minusem tego rozwiązania jest brak możliwości uzyskania typowych alimentów na małżonka jak jest to przy orzeczeniu rozwodu z wyłącznej winy drugiej strony.

Kiedy rozwód, a kiedy separacja. Rozwód Jelenia Góra

Separacja to osobna instytucja niż rozwód. Separacja zostaje orzeczona, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny, ale nie trwały rozkład pożycia. W polskim prawie rodzinnym separacja nie jest warunkiem wstępnym do rozwodu. Oznacza to, że można bezpośrednio wystąpić z pozwem o rozwód, niezależnie od faktu, czy wcześniej została orzeczona separacja czy też nie. Orzeczenie separacji może jednak stanowić pewien krok w procesie rozwodowym, jeśli małżonkowie potrzebują czasu na refleksję i zrozumienie czego potrzebują.

Podział majątku a rozwód. Adwokat rozwodowy Jelenia Góra

W postępowaniu o rozwód Sąd może także dodatkowo orzec o podziale majątku wspólnego małżonków. Orzeka o tym jedynie, gdy taka potrzeba wynika z okoliczności oraz jeżeli przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Nie jest to jednak częste, gdyż strony muszą być zgodne co do sposobu dokonania podziału i wzajemnych rozliczeń. W przeciwnym razie Sąd odmówi dokonania podziału razem z rozwodem.

Kto dostaje opiekę nad dziećmi po rozwodzie

W wyroku rozwodowym sąd decyduje także o władzy rodzicielskiej nad dziećmi, alimentach oraz kontaktach rodziców z dziećmi. W tych kwestiach sąd bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka oraz zdanie dziecka w sytuacji, gdy jest one na tyle duże, iż potrafi samodzielnie ocenić sytuację i dokonać wyboru. Szczegółowe ustalanie wszystkich kwestii związanych z opieką nad dziećmi jest o tyle istotne, gdyż pomaga uniknąć niepotrzebny nieporozumień i spięć. Warto też zaznaczyć, iż Sąd może w ogóle nie orzec rozwodu, jeżeli uzna, iż w skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków

Rozwód a zmiana nazwiska

Warto także zwrócić uwagę na kwestie związane z nazwiskiem po rozwodzie. Zgodnie z prawem, małżonek rozwiedziony, który zmienił nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa , może po rozwodzie powrócić do swojego dawnego nazwiska. Były małżonek nie może mu tego zabronić lub też tego nakazać.

Decyzja o rozwodzie jest zazwyczaj trudną decyzją poprzedzoną wielomiesięcznymi rozważaniami. Dlatego też rozumienie podstawowych zasad związanych z rozwodem oraz skorzystanie z pomocy adwokata może pomóc przejść przez ten proces w sposób możliwie jak najmniej bolesny i zgodny z naszymi oczekiwaniami.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwodzie lub jeżeli szukasz adwokata od rozwodów w Jeleniej Górze, który zajmie się Twoją sprawą rozwodową, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Jeleniej Górze.

Więcej
artykułów