adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra

przyjęcie spadku adwokat Jelenia Góra
Przyjęcie spadku – co warto wiedzieć?

przyjęcie spadku stwierdzenie nabycia spadkurzyjęcie spadku to ważna decyzja, która ma wpływ na sytuację majątkową i prawną spadkobiercy. Nie każdy wie, jak prawidłowo przyjąć spadek, jakie są terminy i sposoby stwierdzenia nabycia spadku, jak ograniczyć odpowiedzialność za długi spadkowe i jakie są konsekwencje przyjęcia spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. W tym artykule postaramy się wyjaśnić najważniejsze kwestie w tym odpowiedzieć na pytanie czym jest przyjęcie spadku oraz doradzić, jak uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Jak przyjąć spadek? Stwierdzenie nabycia spadku

Spadek można przyjąć na dwa sposoby: składając oświadczenie przed sądem albo przed notariuszem. Na takie działanie spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania. Zwykle termin będzie więc biec od chwili dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy.

Do momentu złożenia oświadczenia lub upływu przewidzianego w ustawie terminu nabycie spadku ma charakter tymczasowy. Oznacza to, że spadek stanowi odrębną masę majątkową, a odpowiedzialność za długi spadkowe ogranicza się jedynie do jego wartości. Brak złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku nie sprawi jednak, że osoba powołana do spadku nie będzie dziedziczyć. Zgodnie z przepisami po upływie terminu uznaje się, że doszło do dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza.

Jakie są rodzaje przyjęcia spadku?

Osoba, która dowie się o powołaniu do spadku i chce przyjąć spadek, ma dwie możliwości – przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza.

Przyjęcie spadku wprost oznacza dziedziczenie bez żadnych ograniczeń. Złożenie takiego oświadczenia jest równoznaczne z odpowiedzialnością całym swoim majątkiem za długi spadkowe. Może więc zdarzyć się, że wartość odziedziczonego majątku jest niższa niż długi spadkowe – wówczas spadkobierca musi spłacić wszystkie zaciągnięte kredyty czy pożyczki z własnych środków.

Drugą możliwością jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. To rozwiązanie jest bezpieczną opcją, bo spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko do wysokości odziedziczonego majątku. W efekcie jeśli okaże się, że spadkobierca miał długi, o których nie wiedzieli jego najbliżsi, spadkobierca nie musi się obawiać konieczności ich spłaty z własnej kieszeni.

Po złożeniu oświadczenia o przyjęciu spadku należy sporządzić spis inwentarza lub złożyć wykaz inwentarza. Spis inwentarza sporządza komornik, wykaz inwentarza jest natomiast prywatnym dokumentem składanym przed sądem lub notariuszem. W takim wykazie powinny zostać ujawnione przedmioty należące do spadku, a także przedmioty zapisów windykacyjnych i wysokość długów spadkowych.

Jak złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku?

Oświadczenie o przyjęciu spadku powinno zawierać:

– imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;

– tytuł powołania do spadku;

– treść złożonego oświadczenia.

Oświadczenie można złożyć przed sądem rejonowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub przed notariuszem. W Jeleniej Górze takim sądem będzie Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Jeśli spadkobierca mieszka za granicą, może złożyć oświadczenie przed konsulem. Oświadczenie musi być złożone osobiście lub przez pełnomocnika. Jeśli spadkobierca jest małoletni lub ubezwłasnowolniony, oświadczenie złoży jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

Przyjęcie spadku – podsumowanie. Adwokat od spraw spadkowych Jelenia Góra

Przyjęcie spadku to istotna kwestia, która wymaga świadomego i przemyślanego działania. Spadkobierca powinien zorientować się, czy spadkodawca miał długi i jakie są ich wysokości, aby nie narazić się na straty finansowe. Spadkobierca powinien także pamiętać o terminach i formalnościach związanych z przyjęciem spadku. W razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy adwokata, który pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o stwierdzeniu nabycia spadku lub jeżeli szukasz adwokata od spraw spadkowych w Jeleniej Górze, który zajmie się Twoją sprawą, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Jeleniej Górze.

Więcej
artykułów