adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra

Kancelaria Adwokacka
adwokat
Weronika Borkowska

adwokat Jelenia Góra
adwokat Jelenia Góra
adwokat Jelenia Góra weronika-borkowska-adwokat-favicon
adwokat Jelenia Góra

Zakres usług

Prawo rodzinne
  • Rozwód i separacja
  • Alimenty (na dzieci, małżonka oraz na rzecz innych osób uprawnionych)
  • Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
  • Regulacja kontaktów z dzieckiem
  • Podział majątku małżeńskiego
  • Zaprzeczenie ojcostwa
  • Ubezwłasnowolnienie
Prawo cywilne
  • Sprawy o zapłatę
  • Odszkodowania i zadośćuczynienia w szerokim ujęciu tj. szkody komunikacyjne oraz szkody na osobie
  • Spory dotyczące umów cywilnoprawnych
  • Zniesienie współwłasności
  • Zasiedzenie
  • Egzekucje komornicze
  • Naruszenie dóbr osobistych
  • Ubezwłasnowolnienie
  • Upadłość konsumencka
Prawo spadkowe
  • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
  • Dział spadku
  • Zachowek
  • Stwierdzenie nieważności testamentu
  • Dziedziczenie testamentowe
  • Odrzucenie spadku ( w tym odrzucenie spadku w imieniu dziecka)
Prawo karne
  • Obrona w postępowaniach karnych i wykroczeniowych
  • Reprezentacja pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego
  • Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
  • Przerwa w odbywaniu kary
  • Odroczenie wykonania kary
  • Zawieszenie wykonania kary
  • Postępowania odwoławcze i kasacyjne
Obsługa prawna firm
  • Reprezentacja przedsiębiorców w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych
  • Sporządzanie opinii prawnych
  • Sporządzanie i opiniowanie umów
  • Dochodzenie należności
Dochodzenie należności i windykacja
  • Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym
  • Sporządzenie wezwań do zapłaty
  • Zawezwanie do próby ugodowej
  • Uzyskiwanie tytułów wykonawczych

O mnie

Adwokat Jelenia Góra

Adwokat to głos dla tych, którzy nie mają głosu.

adwokat Jelenia Góra

Ukończyłam studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Obecnie jestem członkiem Izby Adwokackiej w Wałbrzychu, a swoją Kancelarię Adwokacką prowadzę w Jeleniej Górze, moim rodzinnym mieście. Swoją pomoc prawną świadczę także na obszarze okolicznych miejscowości takich jak Kamienna Góra, Wałbrzych, Lubań czy Lwówek Śląski.    

Otwarcie własnej Kancelarii Adwokackiej w Jeleniej Górze od najmłodszych lat było moim marzeniem, które po wielu latach pracy mogłam wreszcie spełnić. Moim priorytetem od zawsze było znajdowanie skutecznych rozwiązań prawnych oraz przekazywanie mojej wiedzy w prosty zrozumiały dla każdego sposób.

Zawód prawnika jest dla mnie nie tylko pracą, ale przede wszystkim pasją. To jemu poświęciłam całe swoje dorosłe życie zdobywając doświadczenie poprzez pracę w Kancelariach Adwokackich w Jeleniej Górze od pierwszego roku studiów prawniczych. Wykonując zawód adwokata w Jeleniej Górze, każdą sprawę traktuję priorytetowo i dążę do jej jak najkorzystniejszego -z punktu widzenia interesów mojego klienta- zakończenia. Dużą wagę przykładam do tego, aby każdy mój klient został w zrozumiały dla siebie sposób poinformowany o swojej sytuacji pod względem prawnym oraz o możliwych rozwiązaniach jego problemu.

W swojej praktyce skupiam się przede wszystkim na sprawach z zakresu prawa rodzinnego (sprawy o rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem)  oraz sprawach z zakresu prawa spadkowego ( stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku) , prawa cywilnego ( sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie czy ubezwłasnowolnie), prawa karnego oraz kompleksowej obsłudze firm.