adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra

Kancelaria Adwokacka
w Jeleniej Górze
adwokat
Weronika Borkowska

adwokat Jelenia Góra
adwokat Jelenia Góra
adwokat Jelenia Góra weronika-borkowska-adwokat-favicon
adwokat Jelenia Góra

Zakres usług

Prawo rodzinne

  • Rozwód i separacja

  • Alimenty ( na dzieci, małżonka oraz na rzecz innych osób uprawnionych)

  • Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej

  • Regulacja kontaktów z dzieckiem

  • Podział majątku małżeńskiego

  • Zaprzeczenie ojcostwa

  • Ubezwłasnowolnienie

Prawo cywilne

  • Sprawy o zapłatę

  • Odszkodowania i zadośćuczynienia w szerokim ujęciu tj. szkody komunikacyjne oraz szkody na osobie

  • Spory dotyczące umów cywilnoprawnych

  • Zniesienie współwłasności

  • Zasiedzenie

  • Egzekucje komornicze

  • Naruszenie dóbr osobistych

  • Ubezwłasnowolnienie

  • Upadłość konsumencka

 

Prawo spadkowe

  • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku

  • Dział spadku

  • Zachowek

  • Stwierdzenie nieważności testamentu

  • Dziedziczenie testamentowe

  • Odrzucenie spadku ( w tym odrzucenie spadku w imieniu dziecka)

 

Prawo karne

  • Obrona w postępowaniach karnych i wykroczeniowych

  • Reprezentacja pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego

  • Odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

  • Przerwa w odbywaniu kary

  • Odroczenie wykonania kary

  • Zawieszenie wykonania kary

  • Postępowania odwoławcze i kasacyjne

Obsługa prawna firm

  • Reprezentacja przedsiębiorców w sprawach sądowych, przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych

  • Sporządzanie opinii prawnych

  • Sporządzanie i opiniowanie umów

  • Dochodzenie należności

Dochodzenie należności i windykacja

  • Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

  • Sporządzenie wezwań do zapłaty

  • Zawezwanie do próby ugodowej

  • Uzyskiwanie tytułów wykonawczych

O mnie

Adwokat Jelenia Góra

Adwokat to głos dla tych, którzy nie mają głosu.

adwokat Jelenia Góra

Ukończyłam studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł magistra prawa. Obecnie jestem członkiem Izby Adwokackiej w Wałbrzychu, a swoją Kancelarię Adwokacką prowadzę w Jeleniej Górze, moim rodzinnym mieście. Swoją pomoc prawną świadczę także na obszarze okolicznych miejscowości takich jak Kamienna Góra, Wałbrzych, Lubań czy Lwówek Śląski.    

Otwarcie własnej Kancelarii Adwokackiej w Jeleniej Górze od najmłodszych lat było moim marzeniem, które po wielu latach pracy mogłam wreszcie spełnić. Moim priorytetem od zawsze było znajdowanie skutecznych rozwiązań prawnych oraz przekazywanie mojej wiedzy w prosty zrozumiały dla każdego sposób.

Zawód prawnika jest dla mnie nie tylko pracą, ale przede wszystkim pasją. To jemu poświęciłam całe swoje dorosłe życie zdobywając doświadczenie poprzez pracę w Kancelariach Adwokackich w Jeleniej Górze od pierwszego roku studiów prawniczych. Wykonując zawód adwokata w Jeleniej Górze, każdą sprawę traktuję priorytetowo i dążę do jej jak najkorzystniejszego -z punktu widzenia interesów mojego klienta- zakończenia. Dużą wagę przykładam do tego, aby każdy mój klient został w zrozumiały dla siebie sposób poinformowany o swojej sytuacji pod względem prawnym oraz o możliwych rozwiązaniach jego problemu.

W swojej praktyce skupiam się przede wszystkim na sprawach z zakresu prawa rodzinnego (sprawy o rozwód, alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem)  oraz sprawach z zakresu prawa spadkowego ( stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku) , prawa cywilnego ( sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie czy ubezwłasnowolnie), prawa karnego oraz kompleksowej obsłudze firm.

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Weronika Borkowska
al. Wojska Polskiego 46/2
58-500 Jelenia Góra