adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra

adwokat Jelenia Góra
Jak napisać testament i co zrobić, aby był ważny?

Testamentestament to dokument, w którym osoba dysponująca swoim majątkiem na wypadek śmierci określa, kto i w jakim stopniu ma go odziedziczyć. Sporządzenie testamentu to ważna decyzja, która może mieć duży wpływ na losy naszych bliskich po naszej śmierci. Dlatego warto wiedzieć, jak napisać testament i co zrobić, aby był ważny.

Podstawowe zasady sporządzania testamentu

Prawo polskie dopuszcza dwa rodzaje testamentu: testament zwykły i szczególny. Zwykły może być sporządzony na trzy sposoby: własnoręcznie, w formie aktu notarialnego lub też testator może w obecności dwóch świadków oświadczyć swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Jednym z najbardziej popularnych testamentów szczególnych jest testament ustny, który może być złożony tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, np. przy obawie rychłej śmierci lub gdy zachowanie zwykłej formy wskutek szczególnych okoliczności jest niemożliwe.

Testament własnoręczny

Jest to taki testament, który sporządza się samodzielnie, bez udziału świadków lub notariusza. Aby był ważny, musi spełniać następujące warunki tj. musi być:

– napisany w całości ręcznie przez testatora (osobę sporządzającą testament),

– podpisany przez testatora,

– opatrzony datą sporządzenia.

Nie ma znaczenia, jakim językiem, alfabetem lub pismem jest napisany testament, pod warunkiem, że testator znał ten język, alfabet lub pismo. Nie ma też znaczenia, na jakim nośniku jest zapisany testament, np. na kartce papieru, kartonie, tkaninie, skórze, drewnie itp. Ważne jest jednak, aby testament był trwały i czytelny.

Testament notarialny

Testament notarialny to taki, który sporządza się przy udziale notariusza, który spisuje treść testamentu i poświadcza jego autentyczność. Aby był ważny, musi spełniać następujące warunki tj. musi być:

– sporządzony w formie aktu notarialnego,

– odczytany na głos przez notariusza lub testatora,

– musi być podpisany przez testatora, notariusza oraz osoby biorące udział w akcie .

Testament notarialny ma wiele zalet, np. jest łatwiejszy do odnalezienia, zapewnia większą pewność co do treści i woli testatora, chroni przed próbami sfałszowania lub zniszczenia testamentu.

Testament ustny

Jest to taki testament, który jest złożony ustnie przez testatora w obecności trzech świadków. Testament ustny może być złożony tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy testator nie może sporządzić testamentu pisemnego z powodu niebezpieczeństwa rychłej śmierci. Aby był ważny, musi być złożony w obecności trzech świadków, którzy nie mogą być spadkobiercami, małżonkiem spadkodawcy lub jego krewnymi.

Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. W Jeleniej Górze sprawami spadkowymi zajmuje się Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

Testament ustny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego.

Zagrożenia dla ważności testamentu

Testament, nawet jeśli został sporządzony zgodnie z wymaganiami formalnymi, może być nieważny lub podważony z różnych powodów. Oto niektóre z nich:

– nieważność czynności prawnej – testament może być nieważny, jeśli testator nie miał zdolności do czynności prawnych, np. był niepełnoletni, niepoczytalny, pod wpływem alkoholu lub narkotyków, albo jeśli testator działał pod wpływem błędu lub groźby,

– odwołanie – testator może odwołać swój testament w całości lub w części poprzez np. sporządzając nowego lub fizyczne zniszczenie go, jeżeli był sporządzony w formie pisemnej

W przypadku nieważności testamentu dochodzi do dziedziczenia ustawowego.

Podsumowanie. Adwokat od spraw spadkowych Jelenia Góra

Sporządzenie testamentu to ważna decyzja, która wymaga przemyślenia i odpowiedniego przygotowania. Aby był ważny, musi być sporządzony zgodnie z wymaganiami formalnymi i zasadami prawa. Warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa spadkowego, który doradzi, jak go napisać i co zrobić, aby był ważny.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o testamentach lub jeżeli szukasz adwokata od spraw spadkowych w Jeleniej Górze, który zajmie się Twoją sprawą, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Jeleniej Górze.

Więcej
artykułów