adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra

dziedziczenie testamentowe adwokat Jelenia Góra
Dziedziczenie testamentowe – jak rozporządzić majątkiem po śmierci?

dziedziczenie testamentoweziedziczenie testamentowe to sposób na przekazanie swojego majątku osobom lub instytucjom, które sami wybieramy. Jest to alternatywa dla dziedziczenia ustawowego, które obowiązuje, gdy nie ma testamentu lub jest on nieważny. Jak sporządzić testament? Czym jest dziedziczenie testamentowe? Kto może być spadkobiercą? Jakie są rodzaje i formy testamentów? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest testament i kto go może sporządzić?

Testament jest to rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Testament może zawierać rozporządzenie tylko jednego spadkodawcy. Oznacza to, że w polskim systemie prawnym nie ma możliwości sporządzenia testamentów wspólnych np. przez małżonków.

Sporządzić testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osoba, która:

– ukończyła 18 lat lub przed osiągnięciem tego wieku zawarła małżeństwo,

– nie została ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie.

Testamentu nie można sporządzić lub odwołać przez przedstawiciela. Testament może zostać odwołany lub zmieniony w każdej chwili przez spadkodawcę.

Kto może być spadkobiercą testamentowym?

Spadkobiercą testamentowym może być dowolna osoba fizyczna lub prawna, która może być spadkobiercą. Nie musi to być krewny lub małżonek spadkodawcy. Może to być np. przyjaciel, sąsiad, organizacja charytatywna, uczelnia, fundacja itp.

Spadkodawca może powołać do spadku jednego lub więcej spadkobierców. Może też określić udział każdego z nich w spadku. Może również wskazać tzw. spadkobierców zastępstwa, czyli osoby, które dziedziczą wtedy, gdy pierwotny spadkobierca nie może lub nie chce przyjąć spadku.

Jakie są rodzaje i formy testamentów?

Testamenty ze względu na formę ich zawierania dzielą się na zwykłe i szczególne. Podstawową formą dla testamentów jest forma zwykła. Wśród testamentów zwykłych kodeks cywilny wyróżnia:

– własnoręczny, czyli sporządzony odręcznie przez spadkodawcę,

– notarialny, czyli spisany przez notariusza,

– allograficzny, czyli urzędowy, sporządzony w obecności urzędnika, np. kierownika urzędu stanu cywilnego, prezydenta miasta, marszałka województwa itp. w obecności dwóch świadków.

Testamenty szczególne są dopuszczone tylko w określonych sytuacjach, np. gdy spadkodawca jest w niebezpieczeństwie nagłej śmierci lub nie może sporządzić testamentu zwykłego. Wśród testamentów szczególnych kodeks cywilny wyróżnia:

– ustny, czyli złożony przed trzema świadkami,

– podróżny, czyli sporządzony przed dowódcą statku morskiego lub powietrznego lub jego zastępcą ,

– wojskowy

Dziedziczenie testamentowe – zalety i wady

Dziedziczenie testamentowe ma swoje zalety i wady. Do zalet należą możliwość:

– swobody wyboru spadkobierców i podziału majątku według własnej woli,

– uniknięcia konfliktów i sporów między spadkobiercami ustawowymi,

– wsparcia osób lub instytucji, które nie mogłyby dziedziczyć ustawowo,

– zabezpieczenia interesów małżonka, który w przypadku dziedziczenia ustawowego mógłby otrzymać mniejszy udział w spadku.

Do wad należą:

– konieczność spełnienia określonych wymogów formalnych i materialnych przy sporządzaniu testamentu,

– ryzyko zaskarżenia testamentu przez osoby uprawnione do zachowku lub przez osoby, które kwestionują ważność testamentu,

– ryzyko utraty lub zniszczenia testamentu,

– możliwość odmowy przyjęcia spadku przez spadkobiercę testamentowego.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej? Adwokat od spraw spadkowych Jelenia Góra

Dziedziczenie testamentowe jest skomplikowanym procesem, który wymaga znajomości przepisów prawnych i umiejętności interpretacji. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata, który pomoże:

– sporządzić testament zgodnie z wolą i interesem spadkodawcy,

– sprawdzić ważność i zgodność testamentu z prawem,

– ustalić kto i ile odziedziczy po zmarłym,

– załatwić formalności związane z przyjęciem lub odrzuceniem spadku,

reprezentować spadkobierców w ewentualnych sporach sądowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dziedziczeniu testamentowym lub jeżeli szukasz adwokata od prawa spadkowego w Jeleniej Górze, który zajmie się Twoją sprawą, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Jeleniej Górze.

Więcej
artykułów