adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra

Kontakty z dzieckiem Jelenia Góra
Kontakty z dzieckiem Jelenia Góra – prawo czy obowiązek ?

Kontakty z dzieckiemontakty z dzieckiem najczęściej ustalane są w sytuacji rozwodu czy separacji rodziców. Bardzo często sprawiają one wiele problemów, dlatego poniżej omówione zostaną istotne kwestie dotyczące kontaktów z dzieckiem. Omówimy m. in. jak ustalać kontakty z dzieckiem po rozwodzie, jak je wyegzekwować oraz zabezpieczyć.

Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Podstawą dla ustalenia kontaktów z dzieckiem jest art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nim rodzice, jak i dziecko mają zarówno prawo, jak i obowiązek utrzymywania wzajemnych kontaktów. Jeśli dziecko mieszka u jednego z rodziców to sposób utrzymywania kontaktów z drugim rodzicem określają rodzice wspólnie, kierując się dobrem dziecka. Gdy brak jest jednak porozumienia, sprawę może rozstrzygnąć sąd opiekuńczy. W takiej sytuacji to Sąd decyduje o częstotliwości oraz formie kontaktów. W Jeleniej Górze sprawami o ustalenie kontaktów z dzieckiem zajmuje się Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

Jak zabezpieczyć kontakty z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem można zabezpieczyć poprzez zawarcie przez rodziców dziecka ugody. Drugą opcją stosowaną w przypadku konfliktu rodziców jest wszczęcie postępowania sądowego o ustalenie kontaktów z dzieckiem. W wyniku takiego postępowania Sąd dokładnie ustali w jakich dniach oraz w jakich godzinach i w jakiej formie jeden z rodziców ma prawo do kontaktów. Istnieje także instytucja tzw. zabezpieczenia kontaktów która pozwala na ustalenie kontaktów na czas trwania postępowania. Pozwala to na utrzymywanie kontaktów już od początku postępowania, a nie dopiero po jego zakończeniu.

Jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem?

Czasami dzieje się jednak tak, iż po wydaniu przez Sąd postanowienia, w którym określone są kontakty jednego rodzica z dzieckiem dochodzi do problemów z ich realizacją.

Problemy te mogą występować zarówno po stronie rodzica, u którego dziecko mieszka np. gdy drugi rodzic nie zabiera dziecka na kontakty, jak też po stronie rodzica, na rzecz którego Sąd orzekł kontakty. Wtedy ten rodzic pomimo chęci realizacji kontaktu nie może ich odbyć z uwagi na np. sprzeciw drugiego rodzica, który odmawia wydania dziecka. W takiej sytuacji, warto skorzystać z pomocy adwokata i skierować sprawę do sądu. W takiej sytuacji Sąd może wydać nakaz przestrzegania kontaktów oraz zagrozić nałożeniem kary pieniężnej za ich naruszenie.

Kontakty z dzieckiem na odległość

Co do zasady kontakty z dzieckiem powinny odbywać się osobiście. Jednak z uwagi na różne sytuacje losowe istnieje możliwość, aby wszystkie kontakty lub ich część realizować na odległość poprzez np. rozmowy telefonicznej lub rozmowy wideo. Takie kontakty są orzekane, gdy np. jednej z rodziców mieszka poza granicami kraju i nie ma takiej możliwości, aby widywać się z dzieckiem np. w co drugi weekend. Kontakty te mogą także być uzupełnieniem zwykłych kontaktów, aby dziecko jak najmniej odczuło rozstanie rodziców i mogło mieć codzienny kontakt z obojgiem z nich.

Kontakty z dzieckiem – jak często?

Częstotliwość kontaktów jest bardzo indywidualną sprawą zależną od wielu czynników takich jak chociażby wiek czy potrzeby dziecka, ale także możliwości drugiego rodzica. Najczęstszym rozwiązaniem jest jednak ustalenie kontaktów przez parę godzin w jednej dzień w tygodniu np. we wtorek od 16:00 do 19:00 oraz dłuższych kontaktów weekendowych. Te kontakty z kolei najczęściej odbywają się w co drugi weekend. Istnieje jednak możliwość, aby te kontakty odbywały się częściej lub rzadziej w zależności od sytuacji i potrzeb konkretnej rodziny.

Kontakty z dzieckiem w obecności kuratora

W niektórych przypadkach, sąd może zdecydować o konieczności obecności kuratora podczas kontaktów z dzieckiem. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, kiedy istnieją obawy co do prawidłowości wykonywania kontaktów przez jednego z rodziców. W takiej sytuacji kurator uczestniczy w kontaktach jako obserwator, który czuwa, aby dziecku nie stała się żadna krzywda. Taki kurator przekazuje także sądowi sprawozdanie ze sposobu i przebiegu realizacji kontaktów. Jeżeli takie kontakty odbywają się w trakcie postępowania sądowego to wnioski z tych sprawozdań mają bardzo duży wpływ na końcowe ustalenie kontaktów.

Kontakty z dzieckiem poza miejscem zamieszkania

Kontakty z dzieckiem poza miejscem jego zamieszkania są standardową formą realizacji kontaktów. W takich wypadkach rodzic, któremu przysługują kontakty jest zobowiązany wręcz do zabrania dziecka z miejsca jego zamieszkania i zapewnienia mu opieki. Oczywiście są też takie sytuacje w których sąd lub rodzice decydują się na realizację kontaktów w miejscu zamieszkania dziecka. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy dziecko jest małe lub też, gdy z uwagi na długa przerwę w kontaktach boi się zostać samemu z drugim rodzicem. Takie kontakty w obecności drugiego rodzica pomagają w odbudowaniu więzi z dzieckiem.

Adwokat od spraw rodzinnych Jelenia Góra

Podsumowując, kontakty z dzieckiem są ważna kwestią zarówno dla rodziców jak też ich dzieci. Pozwalają na zachowanie więzi między rodzicem a dzieckiem np. po rozwodzie czy separacji rodziców. W każdym wypadku powinny być określone jak tez i realizowane przede wszystkim z myślą o dobru dziecka, a nie rodzica.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ustanowienie kontaktów z dzieckiem lub jeżeli szukasz adwokata od prawa rodzinnego w Jeleniej Górze, który zajmie się Twoją sprawą, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Jeleniej Górze.

Więcej
artykułów