adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra

odrzucenie spadku adwokat Jelenia Góra
Odrzucenie spadku – jak to zrobić i dlaczego warto?

odrzucenie spadkudrzucenie spadku to czynność prawna, która pozwala spadkobiercy zrezygnować z dziedziczenia po zmarłym krewnym. Dzięki temu spadkobierca nie musi np. spłacać długów osoby zmarłej. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest odrzucenie spadku jak tego dokonać, jakie są terminy i sposoby odrzucenia spadku, jakie są skutki prawne odrzucenia spadku i kiedy warto z niego skorzystać.

Jak odrzucić spadek?

Spadek można odrzucić na dwa sposoby albo składając oświadczenie przed sądem lub składając oświadczenie przed notariuszem. Na takie działanie spadkobierca ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania. Zwykle termin będzie więc biegł od chwili dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno zawierać:

– imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;

– tytuł powołania do spadku ( z ustawy lub z testamentu) ;

– treść złożonego oświadczenia.

Takie oświadczenie można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Jeśli spadkobiercą jest małoletni lub ubezwłasnowolniony, oświadczenie powinien złożyć jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

Jakie są skutki prawne odrzucenia spadku?

Odrzucenie spadku skutkuje wyłączeniem spadkobiercy z dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Oznacza to, że spadkobierca traci wszelkie prawa i obowiązki związane ze spadkiem, w tym również odpowiedzialność za długi spadkowe. Spadkobierca nie musi więc spłacać kredytów, pożyczek czy innych zobowiązań zmarłego, ale również nie może korzystać z jego majątku, np. nieruchomości, rachunków bankowych czy przedmiotów osobistych. Odrzucenie spadku nie ma przy tym wpływu na możliwość otrzymania zasiłku pogrzebowego.

Odrzucenie spadku ma również wpływ na sytuację innych spadkobierców. Jeśli spadek odrzucił spadkobierca będący:

– jedynym zstępnym spadkodawcy – spadek dziedziczą spadkobiercy powołani z ustawy w następnej kolejności, np. rodzice, rodzeństwo lub dziadkowie spadkodawcy;

– jednym z rodziców spadkodawcy – udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych

– jednym z rodzeństwa spadkodawcy mającym zstępnych – udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym, a podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy;

– dzieckiem spadkodawcy mającym zstępnych – udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych (zasadę tę stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych);

– jednym z dziadków spadkodawcy mającym zstępnych – udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym, a podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy;

– jednym z dziadków niemającym zstępnych – udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Kiedy warto odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku jest korzystnym rozwiązaniem, gdy spadek jest obciążony długami, które przekraczają wartość pozostawionego majątku. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. gdy po zmarłym zostają długi w wysokości 800 000 zł oraz mieszkanie o wartości 500 000 zł. W takim przypadku spadkobierca, który przyjąłby spadek wprost otrzymałby mieszkanie i długi, przy czym nawet gdyby sprzedał mieszkanie, aby spłacić długi to i tak z własnych środków musiałby spłacić pozostałą cześć długu, czyli 300 000 zł. Odrzucenie spadku pozwala więc uniknąć takiego ryzyka i zachować spokój.

Odrzucenie spadku może być również korzystne, gdy spadkobierca nie chce mieć nic wspólnego z majątkiem spadkodawcy, np. ze względów osobistych, moralnych czy religijnych. W takim przypadku spadkobierca może zrezygnować z dziedziczenia i nie angażować się w sprawy spadkowe po zmarłym.

Odrzucenie spadku – podsumowanie. Adwokat od spraw spadkowych Jelenia Góra

Podsumowując odrzucenie spadku to czynność prawna, która pozwala spadkobiercy zrezygnować z dziedziczenia po zmarłym krewnym. Skutkuje ono wyłączeniem spadkobiercy z dziedziczenia i zwolnieniem go z odpowiedzialności za długi spadkowe. Odrzucenie spadku ma również wpływ na sytuację innych spadkobierców, którzy wchodzą w miejsce osoby która spadek odrzuciła. Jest to korzystne rozwiązanie, gdy spadek jest obciążony dużymi długami lub gdy spadkobierca nie chce mieć nic wspólnego z majątkiem spadkodawcy. W razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy adwokata, który pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o odrzuceniu spadku lub jeżeli szukasz adwokata od prawa spadkowego w Jeleniej Górze, który zajmie się Twoją sprawą, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Jeleniej Górze.

Więcej
artykułów