adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra

rozwód z winy Jelenia Góra
Rozwód z orzeczeniem o winie – co to jest i jak się do niego przygotować?

rozwód z orzeczeniem o winieozwód to trudna i bolesna decyzja, która może mieć daleko idące konsekwencje zarówno dla byłych małżonków jak też ich dzieci. Z tego powodu wiele osób decyduje się wybrać taki sposób przeprowadzenia rozwodu, aby był on możliwie najszybszy i nie wymagał przesłuchiwania wielu osób. Nie zawsze jednak taki rozwód jest możliwy. Czasami z uwagi na zachowanie jednej ze stron druga strona domaga się, aby sąd orzekł, kto jest odpowiedzialny za zupełny i trwały rozkład pożycia. Taki rozwód nazywamy rozwodem z orzeczeniem o winie.

W tym artykule wyjaśnimy, na czym polega rozwód z orzeczeniem o winie, jakie są jego skutki i jak się do niego przygotować.

Co to jest rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie to taki rozwód, w którym Sąd ustala, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Aby uzyskać takie rozstrzygnięcie należy w trakcie procesu rozwodowego udowodnić winę drugiego małżonka. Wina w rozwodzie oznacza naruszenie obowiązków małżeńskich, takich jak np. wierność, współżycie, współdziałanie, wzajemne szacunek i wzajemna pomoc. Przykładami zachowań mogących świadczyć o winie jest: zdrada, przemoc, różnego rodzaju uzależnienia, porzucenie małżonka, zaniedbanie go, obrażanie, izolowanie, utrudnianie kontaktów z dziećmi itp.

Sąd może dojść także do przekonania, iż to oboje małżonkowie są winny. Dzieje się tak gdy Sąd dostrzeże winę w zachowaniu drugiej strony, przy czym nie ma znaczenia czyja wina była większa, a czyja mniejsza. Gdy Sąd uzna, iż drugi małżonek także jest winny nawet w o wiele mniejszym zakresie niż drugi to orzeknie rozwód z winy obu stron. W Jeleniej Górze sądem który rozpatruje takie sprawy jest Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze.

Rozwód z orzeczeniem o winie jest możliwy tylko wtedy, gdy zostaną spełnione podstawowe przesłanki rozwodu, czyli kiedy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Dzieje się tak wtedy, kiedy nie ma już między małżonkami jakiejkolwiek więzi duchowej, fizycznej czy gospodarczej. Rozkład zatem musi być zupełny, czyli obejmować wszystkie aspekty małżeństwa i musi być trwały, czyli nie dający nadziei na poprawę i pojednanie. Sąd bada te przesłanki na podstawie wszystkich dowodów przedstawionych przez strony.

Tak jak każdy rozwód, rozwód z orzeczeniem o winie nie jest dopuszczalny, jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych, małoletnich dzieci małżonków lub jeśli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W takim przypadku sąd może odmówić orzeczenia rozwodu.

Jakie są skutki rozwodu z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie pociąga za sobą różne skutki. Podstawowym jest oczywiście rozwiązanie małżeństwa, co oznacza, że małżonkowie stają się osobami stanu wolnego i mogą zawrzeć nowe związki małżeńskie. Ponadto rozwód z orzeczeniem o winie może mieć wpływ na:

 – alimenty – małżonek niewinny może żądać od małżonka winnego alimentów na własne utrzymanie, jeśli w skutek rozwodu pogorszy się jego sytuacja finansowa. Najczęściej do takiej sytuacji dochodzi, gdy osoba winna zarabiała o wiele więcej niż osoba niewinna. Warto wspomnieć, iż alimenty na dzieci nie zależą od winy bądź jej braku żadnego z małżonków, gdyż należą się zawsze, jeśli dziecko nie jest samodzielne.

 – podział majątku – rozwód z orzeczeniem o winie może być podstawą do żądania nierównego podziału majątku wspólnego, jeśli np. zachowanie małżonka winnego polegało między innymi na tym, że nie przyczyniał się do powstania tego majątku

 – kontakty z dziećmi – rozwód z orzeczeniem o winie może wpłynąć na sposób sprawowania władzy rodzicielskiej i ustalania kontaktów z dziećmi. Sąd może ograniczyć lub pozbawić władzy rodzicielskiej małżonka winnego, jeśli jego zachowanie zagraża dobru dziecka lub utrudnia współdziałanie z drugim rodzicem. Sąd może również ograniczyć lub wykluczyć kontakty z dziećmi, jeśli małżonek winny stanowi dla nich zagrożenie lub nie dba o ich potrzeby.

– spadek – rozwód z orzeczeniem o winie powoduje, że małżonek winny już od chwili złożeniu pozwu o rozwód z winy może utracić prawo do dziedziczenia po małżonku niewinnym. Małżonek niewinny zachowuje prawo do dziedziczenia po małżonku winnym w trakcie postępowania sądowego, chyba że zrzeknie się tego prawa.

Jak się przygotować do rozwodu z orzeczeniem o winie? Adwokat rozwodowy Jelenia Góra

Rozwód z orzeczeniem o winie to zazwyczaj długa i dość skomplikowana droga, dlatego wymaga odpowiedniego przygotowania i wsparcia profesjonalnego adwokata rozwodowego. Jeśli zdecydowałeś się na taki krok, powinieneś przede wszystkim zebrać dowody na winę małżonka. Mogą to być np. wiadomości, zdjęcia, nagrania, rachunki, zaświadczenia lekarskie itp. Warto też zwrócić się do adwokata rozwodowego, który doradzi ci, i powie jakie są twoje prawa i obowiązki oraz jakie są możliwe scenariusze i ryzyka związane z całym procesem. Adwokat rozwodowy może złożyć pozew o rozwód a następnie reprezentować cię przed sądem i towarzyszyć na każdym kroku tej niełatwej drogi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwodzie z orzeczeniem winy lub jeżeli szukasz adwokata od rozwodów w Jeleniej Górze, który zajmie się Twoją sprawą, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Jeleniej Górze.

Więcej
artykułów