adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra

adwokat Jelenia Góra wydziedziczenie spadek
Wydziedziczenie spadkobiercy- Jak pozbawić prawa do zachowku?

wydziedziczenie spadkobiercyydziedziczenie spadkobiercy to skrajny środek, który może być zastosowany w sytuacjach, gdy spadkodawca chce pozbawić swojego krewnego prawa do dziedziczenia jego majątku. Jest ono możliwe tylko w przypadku spadkobierców ustawowych, czyli tych, którzy dziedziczą na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, a nie na podstawie testamentu. Wydziedziczenie spadkobiercy wymaga spełnienia określonych warunków i zachowania odpowiedniej formy. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje na temat wydziedziczenia spadkobiercy.

Kiedy można wydziedziczyć spadkobiercę?

Wydziedziczenie spadkobiercy jest możliwe tylko wtedy, gdy spadkobierca dopuścił się wobec spadkodawcy lub jego najbliższych członków rodziny jednego z następujących czynów:

  • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Wydziedziczenie spadkobiercy – Jak to zrobić ?

Wydziedziczenie spadkobiercy wymaga, aby spadkodawca wyraził swoją wolę w tej kwestii w formie testamentu. Testament musi być sporządzony w jednej z form przewidzianych przez prawo, czyli w formie:

  • aktu notarialnego;
  • własnoręcznego pisma spadkodawcy;
  • ustnej przed dwoma świadkami w sytuacji zagrożenia życia spadkodawcy.

Testament musi zawierać oświadczenie o wydziedziczeniu spadkobiercy, wskazanie spadkobiercy, który ma być wydziedziczony, oraz podanie przyczyny wydziedziczenia. Przyczyna wydziedziczenia musi być prawdziwa i istniejąca w chwili sporządzenia testamentu.

Jakie są skutki wydziedziczenia spadkobiercy?

Wydziedziczenie spadkobiercy powoduje, że spadkobierca traci prawo do dziedziczenia majątku spadkodawcy. Spadkobierca wydziedziczony nie może również żądać zachowku, czyli części spadku, która mu by przysługiwała, gdyby nie został wydziedziczony. Wydziedziczenie spadkobiercy nie wpływa jednak na prawa jego zstępnych, czyli dzieci i wnuków. Dlatego też jeżeli testament zawiera wydziedziczenie jednego spadkobiercy (np. syna Jana) oraz wskazanie spadkobiercy testamentowego ( np. kolegi Tadeusza) to dzieci spadkobiercy wydziedziczonego (dzieci Jana) mogą dochodzić zachowku po spadkodawcy. Jeżeli natomiast testament zawiera jedynie wydziedziczenie to spadkobiercą ustawowych w powyżej sytuacji stają się dzieci Jana, a nie Jan.

Jak unieważnić wydziedziczenie spadkobiercy?

Wydziedziczenie spadkobiercy może być unieważnione, jeśli spadkobierca wykaże, że przyczyna wydziedziczenia była nieprawdziwa. Spadkobierca może również wykazać, że spadkodawca wybaczył mu przewinienie, które stanowiło podstawę do wydziedziczenia. Wybaczenie może być wyrażone w formie testamentu lub w inny sposób, np. przez nawiązanie kontaktu z wydziedziczonym spadkobiercą. Spadkobierca może również unieważnić wydziedziczenie, jeśli wykaże, że testament spadkodawcy był nieważny lub został odwołany.

Gdzie szukać pomocy prawnej w sprawach wydziedziczenia? Adwokat od spraw spadkowych Jelenia Góra

Sprawy wydziedziczenia spadkobiercy są skomplikowane i wymagają znajomości prawa spadkowego i cywilnego. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata, który doradzi, jak zabezpieczyć swoje interesy, lub jak dochodzić swoich praw w sądzie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wydziedziczeniu lub jeżeli szukasz adwokata od spraw spadkowych w Jeleniej Górze, który zajmie się Twoją sprawą, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Jeleniej Górze.

Więcej
artykułów