adwokat Jelenia Góra

Adwokat Jelenia Góra

alimenty na dziecko Jelenia Góra, adwokat Jelenia Góra
Alimenty na dziecko w Jeleniej Górze – wszystko co musisz wiedzieć

Zasady i obowiązki alimentacyjne

alimenty Jelenia Góralimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Alimenty na dziecko są uregulowane przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wynikają z obowiązku opieki i utrzymania, jaki rodzice mają wobec swoich dzieci W stosunku do dzieci obowiązek ten w pierwszej kolejności spoczywa na rodzicach dziecka jednak w szczególnych wypadkach może także obciążać dziadków dziecka lub też ojczyma/macochę dziecka. Orzekany jest zazwyczaj przy okazji rozwodu, separacji lup po zakończeniu nieformalnego związku rodziców.  

Wysokość alimentów zależy od wielu czynników, takich jak:

  • Dochody rodziców
  • Potrzeby dziecka
  • Wiek dziecka
  • Stan zdrowia dziecka
  • Ewentualne koszty związane z edukacją czy opieką medyczną

Warto zaznaczyć, że alimenty na dziecko nie są ograniczone wyłącznie do pokrywania podstawowych potrzeb, takich jak żywność czy odzież. Obowiązek alimentacyjny  względem dziecka obejmuje dostarczanie mu także tego wszystkiego, co jest potrzebne do jego fizycznego i umysłowego rozwoju (por. uchw. SN z 6.2.1969 r., III CZP 129/68, OSNCP 1969, Nr 10, poz. 170), a więc zapewnienie odpowiedniego wykształcenia, przygotowania do życia w społeczeństwie, rozwijania zainteresowań i hobby. Co więcej dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie.

Czas trwania obowiązku alimentacyjnego

Wbrew powszechnemu mniemaniu obowiązek alimentacyjny nie trwa jedynie do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Obowiązek ten trwa do chwili osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymywania się. Tym samym może obowiązywać w zależności od przypadku nawet do czasu ukończenia przez dziecko studiów wyższych, a w przypadku nieuleczalnych chorób czy niepełnosprawności nawet do końca życia dziecka

Alimenty Jelenia Góra – ustalenie wysokości alimentów przez Sąd

W przypadku, gdy rodzice nie są w stanie porozumieć się co do wysokości alimentów, istnieje możliwość skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Sąd, w trakcie postępowania bierze pod uwagę zarówno dochody rodziców, jak i potrzeby dziecka, a także inne istotne czynniki, aby ustalić wysokość alimentów.

Warto tutaj zaznaczyć, że sąd może zmieniać wysokość alimentów w przypadku zmiany sytuacji finansowej jednego z rodziców lub zmiany sytuacji dziecka np. gdy może ono utrzymać się samodzielnie. W Jeleniej Górze w sprawach alimenty orzeka Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.

Egzekucja alimentów na dziecko

W przypadku niewypłacania alimentów przez jednego z rodziców, istnieje możliwość skorzystania z pomocy komornika, który może podjąć działania egzekucyjne w celu odzyskania zaległych świadczeń. Komornik może zająć wynagrodzenia, emerytury, renty lub inne dochody dłużnika, a także zajmować jego mienie w celu zaspokojenia roszczenia alimentacyjnego.

Zaleganie z alimentami – konsekwencje prawne. Adwokat od alimentów Jelenia Góra

Ważne jest również, aby wiedzieć, że zaleganie z płaceniem alimentów może mieć poważne konsekwencje prawne dla dłużnika. Może on zostać ukarany grzywną, a w skrajnych przypadkach nawet pozbawiony wolności.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o alimentach na dziecko lub jeżeli szukasz adwokata od spraw alimentacyjnych w Jeleniej Górze, który zajmie się Twoją sprawą, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Jeleniej Górze.

Więcej
artykułów